top of page
Solar Panels Technicians

BİREYSEL KULLANICILAR VE ŞİRKETİNİZ İÇİN BULUŞMA NOKTASI

Güneş panelleri ve küçük ölçekli rüzgar türbinlerinin kurulumu veya imalatıyla ilgileniyorsanız, aradığınızın hepsi bir arada platformuz.

Enerjeet'in arayüzü, şirketinizin şehrinizde daha fazla bireysel kullanıcı bulması, daha az saha operasyonuna sahip olması ve daha fazla satışa ulaşması için harika bir yerdir.

BİREYSEL KULLANICI ARAYÜZÜ

Bireysel kullanıcılar artık şirketlerin saha ekiplerinin ön değerlendirmeler, maliyet hesaplamaları ve amortisman analizleri yapmasını beklemek gibi gecikmelerle sınırlı değil. Enerjeet'in Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ile kapsamlı ön raporlara, öngörülen maliyetlere, ekipman tavsiyelerine, enerji üretim tahminlerine ve yatırım getirisi zaman çizelgelerine anında erişim elde ederler. Bu onlara hızlı ve veriye dayalı kararlar alma gücü veriyor, uzun bekleme sürelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve yenilenebilir enerji projelerinde daha hızlı ilerleme sağlıyor.

VERİ ODAKLI KARAR VERME

Günümüzün hızlı dünyasında veriye dayalı karar verme çok önemlidir. Bireylerin seçimlerini gerçek bilgilere dayandırmasına olanak tanır ve yatırımlarına olan güvenlerini artırır. Kararların genellikle önemli mali taahhütler içerdiği yenilenebilir enerji sektöründe, veriye dayalı içgörülere güvenmek risklerin azaltılmasına ve getirilerin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (GIS)

Enerjeet'in Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ile kullanıcılar mekansal veri analizinin gücünden yararlanabilirler. CBS, coğrafi bilgilerin görselleştirilmesine ve temel model ve eğilimlerin belirlenmesine olanak sağlar. En iyi sahaları tam olarak belirleyerek, enerji üretimini tahmin ederek ve kurulumları en yüksek verimlilikle planlayarak yenilenebilir enerji projelerini optimize etmek için vazgeçilmez bir araç haline gelir. Sonuç olarak, veriye dayalı karar verme ve CBS'nin entegrasyonu, kullanıcılara yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik en bilgili ve stratejik yaklaşımı sağlar.

FİRMA ARAYÜZÜ

Şirketler genellikle satış öncesi hizmetlerine bağlı önemli masraflarla boğuşuyor. Enerjeet, bu mali yükleri azaltmanın yanı sıra potansiyel müşterilerin belirlenmesi, reklam maliyetlerinin yönetilmesi, yerinde ön değerlendirmelerin yapılması ve rapor hazırlıkları gibi faaliyetlere harcanan zamanı da en aza indiren bir çözüm sunmaktadır. Enerjeet ile bu şirketler, 70 sayfayı aşan kapsamlı ön fizibilite raporlarına birkaç saniye içinde hızlı bir şekilde erişebilirler.

BULUT TABANCLI VERİ SAKLAMA TEKNOLOJİSİ

Enerjeet ile şirketler, operasyonlarını kolaylaştırmak için bulut tabanlı verilerin gücünden yararlanıyor. Platform, coğrafi veriler, güneş ve rüzgar potansiyeli ve müşteri profilleri dahil olmak üzere çok miktarda temel bilgiyi saklıyor. Bu, işletmelerin artık bu verileri manuel olarak toplamak için kapsamlı kaynak ayırmalarına gerek olmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine, çok sayıda bilgiye anında erişmek için Enerjeet'in dijital yeteneklerinden yararlanabilirler.

DAHA AZ SAHA OPERASYONU

Ayrıca Enerjeet, kapsamlı saha operasyonlarına olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır. Geleneksel ön değerlendirmeler sıklıkla, zaman alıcı ve maliyetli olabilen, yerinde ziyaretler gerektirir. Ancak Enerjeet'in platformuyla bu operasyonlar kolaylaştırılarak şirketlerin ziyaret sayısını azaltması ve ilgili maliyetleri ve zaman yatırımlarını büyük ölçüde azaltması sağlanıyor.

bottom of page